dəsmal : is. [fars.]
1. Əl-üz və s. silmək üçün ensiz, uzunsov parça; məhrəba. Üz dəsmalı. Qab dəsmalı. Yaş dəsmalla bədənini sürtmək. – Səməndər dəsmalını qatlayıb çarpayısının başından asdı. M.Hüseyn. [Mahmud] üz dəsmalı ilə yarasını sarımış( dı).. Ə.Əbülhəsən. // Burun və göz silmək üçün kvadratşəkilli parça; yaylıq. Qadın .. dəsmalı çıxarıb gözünün yaşını silmək istərkən, üzünün bir tərəfini yenə də müdirə göstərdi. M.S.Ordubadi. [Tahirzadə] dəsmalını çıxarıb üz-gözünü bərk-bərk sildi. Mir Cəlal.
2. İçinə şey qoyulub bağlanılan hər cür parça, bağlama. Qasım əmi dəsmalın içinə bir neçə çörək qoyub bağladı belinə. C.Məmmədquluzadə. Qəmər qucağında çiçək və əlində dəsmal bağlısı daxil olur. S.S.Axundov.