dəstpərvərdə : is. [fars.] köhn. Birinin yetişdirməsi olan, birinin yanında tərbiyə alan, sənət öyrənən adam. Yazıq övrət Mirzə Nəsibin övrətinin yanına gəlib bu sözləri dedi: – Xanım, bu uşaq axundun dəstpərvərdəsidir. Ə.Haqverdiyev.