dəstur : is. [fars.] köhn.
1. Təlimat, göstəriş. Sulduz xan konsuldan və Sərdar Rəşidin aldığı dəstura görə, müharibə zamanı Helminin dəstəsini arxadan vuracaq və məhv edəcəkdi. M.S.Ordubadi.
2. Bax düstur 2-ci mənada. ◊ Dəstur aşı etnoqr. – ər evinə köçəndən sonra qızın atası evindən ona göndərilən plov. Atası evindən qıza dəstur aşı gəlmək adət idi. R.Əfəndiyev.