dəxil : is. [ər.] köhn. Sığınan, himayə axtaran, kömək istəyən. _ Dəxil düşmək (bəzən “qapına”, “qapısına” sözü ilə) – sığınmaq, himayə istəmək, kömək istəmək. [Azarlılar:] Hacı əmi! Qapına dəxil düşmüşük, şeyx cənablarından bizə bir çarə. C.Məmmədquluzadə. Şübhəsizdir ki, ona ləqəbi sərdar Rəşidin dəxil düşməsi ilə Hacı Səməd xan vermişdi. M.S.Ordubadi. Dəxil olmaq – bax dəxil düşmək. Dedi: – Oldun xilas düşməndən; Mənə gəldin, dəxil oldun sən. S.Ə.Şirvani.