dəyişək : is. Alt paltar, tuman-köynək. Üç dəst dəyişək. – [Səadət Səriyyəyə:] Bu oğlan hamamı qızdıracaq, özün də təmizlən, uşaqları da təmiz yu. O, sizə dəyişək də verər. M.İbrahimov. ...Tapdıq bəlkə qumla dəyişəyini yırtıb dağıtmayınca əl çəkməyəcəkdi. Ə.Əbülhəsən. // Döşəkağı, yastıqüzü kimi yatacaq ağı.