daşınma : “Daşınmaq1”dan f.is. Yüklərin daşınması.
daşınma 2: “Daşınmaq2”dan f.is. Fikrindən daşınma. – ..Siz onlara bu məqsəddən daşınmaları üçün tələbat verməlisiniz. M.S.Ordubadi.