daşgərdişi : is. məh. Hörülən daş və kərpiclər arasındakı məsafə.