damaqlılıq : is. Damaqlı olma, kefcillik, xoştəbiətlilik, əhvallılıq.