darı : is. Yumru toxumları olan birillik taxıl bitkisi və bu bitkinin dəni. Darı əkini. – Ac toyuq yuxusunda darı görər. (Ata. sözü). // Darıdan bişirilmiş (hazırlanmış). Darı çörəyi. Darı yarması. – [Tubu:] De görüm, sən darı cadını ayrana doğrayıb yeyəndə ağa da bir qaşıq götürüb səninlə o doğramadan yeyəcəkdirmi? Ə.Haqverdiyev.