daranmış : f. sif.
1. Daraqla bir-birindən ayrılıb nizama salınmış, düzəldilmiş. Daranmış saç. – [Səfainin] ..Orta boyu, səliqə ilə yuxarı daranmış və yağlanmış qara saçları, mülayim siması və yumşaq səsi onu xəfiyyə rəisindən artıq şah təlxəyinə oxşadırdı. M.İbrahimov.
2. Daraqla təmizlənmiş, daraqdan keçirilmiş. Daranmış yun.