daraqçı : is.
1. Daraq qayıran usta.
2. Muzdla yun darayan (adam). Daraqçıya daramaq üçün yun aparmaq.