davar : is. Qoyun-keçi; xırdabuynuzlu mal-qara. Kəndin gözəl davarını; Parçalayan, yeyən budur, “Mənəm – mənəm!” deyən budur. M.Müşfiq. [Mübaşir Məmməd:] ..On ildir ərbabın su pulunu vermirsən! İnəyi də, eşşəyi də, davarları da çıxart çölə! M.İbrahimo