davla : is.
1. mus. Xərək (musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta parçası).
2. zool. Cırcırama.