dayanmaz : sif. Dayanmayan, durmayan, arası kəsilməyən, ara verməyən.