dazlaşdırmaq : f. Daz hala salmaq, başının tüklərini tökmək.