dazlaşmaq : f.
1. Daz hala düşmək, başının tükləri tökülmək. Başı dazlaşmaq.
2. Otsuz, bitkisiz hala gəlmək. Çöl dazlaşmışdır. // Yarpaqlar tökülmək. Ağaclar dazlaşmışdır.