deformasiya : [lat.] Bir şeyin şəklinin və ya həcminin dəyişməsi; pozulma.