degenerasiya : [lat.] biol.
1. Təbii şəraitin yaxşı olmaması üzündən bitki və heyvan orqanizminin nəsildən-nəslə cırlaşması, pisləşməsi. Yemləmə, saxlama və qulluq şəraitinin kifayət dərəcədə olmaması nəticəsində cırlaşmaya degenerasiya, yaxud pisləşmə deyilir. “Ümumi zootexniya”.
2. Canlı orqanizmlərin hüceyrə və ya üzvlərinin pozulması prosesi.