dekorasiya : [fr.]
1. Əhvalatın vaqe olduğu yerin və şəraitin teatr səhnəsində rəssamlıq, yaxud memarlıq cəhətdən təsviri: səhnə tərtibatı. [Şaqqulu:] Dekorasiyaları da söküb hərəsini bir divara söykədi. C.Cabbarlı. Əlvəndi gözlərini dekorasiyadakı balaca deşikdən ayır-mayaraq cavab verdi.. S.Rəhman.
2. məc. Zahiri bəzək, bəzək-düzək.