demokratikləşmək : f. Demokratik hala düşmək, daha demokratik olmaq.