departament : [fr.]
1. İnqilabdan əvvəl Rusiyada və bəzi xarici ölkələrdə: nazirliyin, ali hökumət və ya məhkəmə idarələri şöbələrinin adı. Layihədən 5 nüsxəni ümumi idarə departamentinin direktoru Baranovskiyə xüsusi bir ərizə ilə bərabər təqdim etmişəm. M.F.Axundzadə. Bir dəfə [Xlestakova] departamentin direktorluğunu təklif etdilər. F.Köçərli.
2. Fransada: inzibati-ərazi bölgü vahidi.
3. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və İsveçrədə: nazirlik. Dövlət departamenti (ABŞ-da xarici işlər nazirliyi).