detal : is. [fr.]
1. Ən xırda təfərrüat.
2. tex. Maşın və mexanizmin irili-xırdalı hissələri. Ağ hamar detal iti bıçaq altında fırlanır... H.Seyidbəyli.