detektiv : [ing. əsli lat.] Casusların macəralarını təsvir edən əsər. Detektiv roman.