dişlək :
1. is. Dişlənmiş bir parça. _Dişlək vurmaq (götürmək) – dişləmək, dişlə qoparmaq. ..Arabaçı .. armuda dişlək vuravura atları tərpətdi. Ə.Əbülhəsən.
2. is. Diş yeri.
3. sif. Dişlənmiş, dişlə qopardılmış, diş yeri qalmış. dişlək-dişlək zərf Hər yeri dişlənmiş halda.