diaqonal : [lat. əsli yun.]
1. riyaz. Çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt. Dördbucaqlının diaqonalı.
2. Toxuma milləri çəpinə gedən sıx parça növü. // Bu parçadan tikilmiş. Diaqonal şalvar. Diaqonal kostyum.