diaspor : is. [yun.] Xalqın mənsub olduğu ölkədən kənarda yaşayan mühüm hissəsi.