dibdənçıxma : sif. Budaqsız çubuq, zoğ, şiv. Dibdənçıxma çubuq.