diksinmək : f.
1. Səksənmək. // Hövlnak yuxudan ayılmaq.
2. Hürkmək, qorxmaq, xoflanmaq.
3. İyrənmək, çiyrinmək. Xörəkdən diksinmək. Xəstədən diksinmək.