dilbəstə : sif. [fars.] klas. Könlü bağlı, ürəyi bağlı; aşıq, vurğun.