diliuzunluq : is. Dili uzun olma. _ Diliuzunluq eləmək – yerli-yersiz danışmaq, yaxud özünə aid olmayan söhbətə qarışmaq.