dinamometr : [yun. dynamis və metreo – ölçürəm] tex. Dartı qüvvəsini və fırlanma momentini ölçmək üçün cihaz.