dinar : is. [ər.]
1. tar. Yaxın Şərqin bəzi ölkələrində qızıl pul. [Əli xan] dirhəm və dinar təmənnasında olmayıb. M.F.Axundzadə. [Qızıltac:] Mən hökmdarın xəzinəsinə düz iyirmi min dinar vermişəm. M.Hüseyn. // İranda: xırda pul. Hesab var dinarla, bəxşiş var xalvarla. (Ata. sözü).
2. İraqda və Yuqoslaviyada pul vahidi.