dindirilmə : “Dindirilmək”dən f.is. Şahidlərin dindirilməsi.