dingə : is. məh.
1. Hündür yer.
2. Söhbət, istirahət üçün camaatın toplandığı yer.
dingə 2: is. məh. Qadın baş geyimi.