diplomatik : sif. [fr.]
1. Diplomatiyaya aid olan, diplomatiya ilə əlaqədar olan, diplomatiyaya xidmət edən. Diplomatik danışıqlar. Diplomatik münasibət. Diplomatik nümayəndəlik (bir dövlətin başqa xarici ölkədə rəsmi nümayəndəliyini həyata keçirən idarə). Diplomatik korpus (bir ölkədə olan xarici diplomatik nümayəndələrin hamısı). Diplomatik kuryer (diplomatik poçtu gətiribaparan vəzifəli şəxs).
2. məc. Çox incə düzəldilmiş, ustalıqla qurulmuş; diplomata (2-ci mənada) xas olan. Diplomatik cavab. – İsmayılzadə təbiətən diplomatik hiylələrə yad bir adamdır. M.Hüseyn.