diringə : is.
1. Bax diringi. Arabir diringə (oyun havası) çalanda mütrüb oynamağa başlardı. H.Sarabski. [Nazlı] elə bil, çalğısız, diringəsiz də olsa, bu dəqiqə hökmən oynamaq istəyirdi. Ə.Əbülhəsən.
2. Uşaqları, ilk ayaq açarkən yeriməyə alışdıran arabacıq; yüyürək.