dirrik : is. Səbzəvat, göyərti və s. əkilən yer; bostan. Dirrik bitkiləri. – Bəzi adamlar da öz dirrik yerlərində çalışırdı. S.Rəhimov. ..Bayram bəzən işə getmirdi. Öz həyətinin çəpərini möhkəmləndirir, ağaclarına qulluq edir, suyu öz həyətinə gətirib dirriyini, ağaclarını suvarırdı. Ə.Vəliyev.
dirrik 2: is. dan. Ev müxəlləfatı, ev şeyləri.