disharmoniya : [yun.] mus. Harmoniyanın pozulması; ahəngsizlik.