divanə : is. [fars.] Dəli. Məcnun tək divanəyəm; Gəzirəm dağda-daşda. (Bayatı). Divanəmisən? Yaxud da axmaq? Get, yoxsa yeyərsən əlli toxmaq. Xətayi. // Sif. mənasında. Divanə dərviş. – Qəm çəkmə bu qədər, divanə könül; Həmişə ruzigar belə dar olmaz. Qurbani. Divanə qadının o ağ saçları; Dağılıb çiyninə səpələnmişdir. S.Vurğun. _ Divanə etmək – dəli etmək, ağlını başından almaq. Divanə etməyincə götürməz yaxandan əl; Çox çəkdim imtahanə bu zülfü qəraləri. Ə.Vahid.