diyircək : is.
1. Yeni ayaq açan uşaqları yeriməyə öyrətmək üçün arabacıq; yüyürək.
2. Kiçik metal təkərcik (məs.: mebellərin, royalların və s. ayaqları altında).
3. Təkərcikli konki.
4. tex. Müxtəlif maşın və mexanizmlərdə: barabana və ya təkərəoxşar kiçik blok.