dizel : [alman ixtiraçısı Dizelin adından]
1. Maye yanacaqla işləyən mühərrik. Dizel mühərriki.
2. dan. Dizel mühərriki ilə işləyən avtobus. [Qurban:] Biz də tərpənək, Telli, çamadanı bəri ver, dizel burada, qapı ağzındadır. Ə.Məmmədxanlı.