dok : [ing.] Gəmilərin təmir olunduğu karxana. Üzücü dok.