dolmalıq : sif. Dolmaya yarayan. Dolmalıq ət, yarpaq.