dombalan : is.
1. bot. Yer altında bitən kartofabənzər göbələk növü; yerdombalanı.
2. Çiban, ur, şiş.
3. Bax domba.