dombalaq : is. Başı yerə dirəyib, ayaqlarını başından aşırma; mayallaq. _ Dombalaq aşmaq, dombalaq vurmaq – mayallaq aşmaq. [Odabaşı:] Bir para sarsaq-sursaq kitablarda yazırlar ki, .. yer dombalaq aşır. Ə.Haqverdiyev.