dominat : is. [lat.] Qeyri-məhdud hakimiyyət rejimi.