dominion : [ing.] Britaniya imperiyasının özünü idarə edən hissəsi (keçmiş müstəmləkəsi).