donanma : is.
1. Ölkənin, yaxud ayrıca bir dənizin, çay hövzəsinin hərb və ya ticarət gəmilərinin hamısı; flot. Hərbi dəniz donanması. Qara dəniz donanması. Ticarət donanması.
2. Böyük hərb gəmiləri dəstəsi. ◊ Hava donanması – təyyarələrin, uçucu aparatların məcmusu.