donuxdurmaq : f. Mat qoymaq, heyrət içində qoymaq; çaşdırmaq.