donuxmaq : bax donmaq 4-cü mənada. Arvad donuxmuş: – A kişi, dəli olmamısan, çörək nədir? De görüm, yoxsa qardaşlarımın başına bir şey gəlib? Çəmənzəminli. Rəhim bəy təəccüblə donuxdu. M.Hüseyn. _ Donuxub qalmaq – bax donub qalmaq 1-ci mənada (“donmaq”da). Elə ki Mələkəxatın gördü, qızlar donuxub qalıblar, dedi: – Nə olub, niyə gəlmirsiniz? (Nağıl). Rəmziyyə donuxub qalmışdı, anası nə üçün belə edirdi? S.Hüseyn.